Zastupitelstvo obce

Starosta -----------------------Josef Mašek
První místostarosta ---------Václav Havlíček
Druhý místostarosta---------Pavla Davídková
Finanční výbor ---------------Petra Menclová
Kontrolní výbor ---------------Miroslav Mencl