Dokumenty a Vyhlášky

  • Rozhodnutí zastupitelstva 1/2021
  • Obecně závazná vyhláška o systému shromažďování a likvidace odpadů
  • Poplatek za využívání systému sběru odpadů v roce 2022
  • Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze psů
  • Obecně závazná vyhláška o pohybu psů a zvířat na veřejných prostranstvích
  • Obecně závazná vyhláška o Zrušení dřívějších OZV
  • Jednací řád zastupitelstva obce Vlčtejn
  • Požární řád obce Vlčtejn
  • Řád veřejného pohřebiště obce Vlčtejn
  • Ceník za pronájem hrobového místa